a

Facebook

LinkedIn

9:00 - 17:00

Jesteśmy dostępni w godzinach:

0044 1727 568 083

Szybki kontakt

Facebook

LinkedIn

Szukaj
Menu

MARCIN KOZIK

marcin-kozik-2PRAWNIK, DYREKTOR KL LAW LTD. (LONDYN), CZŁONEK ZARZĄDU KL LAW POLSKA

Specjalizuje się w sprawach o niesłuszne zwolnienie, dyskryminację oraz sprawach związanych z redukcjami etatów.

Marcin występował na wszelkiego rodzaju posiedzeniach, od wstępnych (pre-hearing reviews), związanych np. z przywróceniem terminu do wniesienia pozwu, czy innymi kwestiami o charakterze jurysdykcyjnym, po kilkutygodniowe procesy z udziałem kilkunastu świadków. Doradza zarówno pracownikom jak i pracodawcom w zakresie procedur wewnątrzzakładowych (tzw. grievance czy disciplinary proceedings). Regularnie bierze udział w negocjacjach na etapie przedsądowym (ACAS Conciliation), bądź w trakcie postępowania przed trybunałem pracy, z zamiarem uzyskania najlepszego rezultatu dla swojego klienta. Ponadto doradza Klientom w zakresie prawa gospodarczego, w szczególności odnośnie zawierania umów handlowych.

Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską, która umożliwi wpis na listę adwokatów zarówno w jurysdykcji polskiej jak i angielskiej.

Wykształcenie

2002-08 Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, magister prawa
2008-10 Wydział Prawa Nottingham Trent University, Graduate Diploma in Law
2012- Seminarium doktoranckie

Przykłady niektórych z prowadzonych spraw

2016 Wygrana przed Apelacyjnym Trybunałem Pracy w sprawie dotyczącej interpretacji definicji niepełnosprawności zawartej w Equality Act 2010, w kontekście definicji unijnej; Banaszczyk vs Booker Limited. Link do strony rządowej znajduje się tutaj: Banaszczyk vs Booker Limited (2016)

Przykłady innych spraw na szczeblu apelacyjnym:

L Mirek vs Graysons Automotive Services (2018)

KL Law ltd. vs Wincanton (1) & Marzec (2) (2018)

2019 Reprezentacja średniej wielkości angielskiego pracodawcy pozwanego przez prawnika, którego zatrudniali. Trybunał oddalił roszczenia o niesłuszne zwolnienie oraz dyskryminację na tle płci na posiedzeniu wstępnym, uznając, że nie ma jurysdykcji do ich rozpatrzenia i zezwolił na wniosek o koszta przeciwko powodowi.

2018 Reprezentacja polskiego pracodawcy, pozwanego o niesłuszne zwolnienie, płacę poniżej minimalnej krajowej oraz inne naruszenia ustawy. Trybunał po kilkudniowym procesie oddalił roszczenia powoda i uznał, że nie miał w ogóle jurysdykcji do ich rozpatrzenia.

2017 Wygrana w szeregu spraw dotyczących niesłusznego zwolnienia, dyskryminacji oraz w kwestiach jurysdykcyjnych

2015 Wygrana w kilku posiedzeniach dotyczących przywrócenia terminu do wniesienia pozwu o niesłuszne zwolnienie i dyskryminację

2015 Wygrana w sprawie o dyskryminację o bezpośrednią z uwagi na narodowość w trybunale pracy w Croydon

2015 Wygrana w 2 sprawach o niesłuszne zwolnienie i automatycznie niesłuszne zwolnienie przed trybunałem pracy w Huntingdon, z powodu zarzucenia pracodawcy przez pracownika niebezpiecznych warunków w zakładzie pracy. W jednej ze spraw uzyskałem koszta przeciwko reprezentantowi pozwanego pracodawcy.

2015/16 polubowne rozstrzygnięcia w wielu sprawach o dyskryminację z uwagi na niepełnosprawność, płeć i narodowość.

2013 Wygrana w ponad dwuletnim postępowaniu w sprawie o dyskryminację na tle niepełnosprawności i konstruktywne zwolnienie polskiej klientki. Sama rozprawa trwała dwa tygodnie. Przeciwnikiem była barrister z dwudziestoletnim stażem, reprezentująca regularnie NHS, czy inne czołowe organizacje. Klientka czeka na tzw. remedy hearing, gdzie zostanie ustalona wysokość odszkodowania.

2011 Marcin reprezentował polskiego kierowcę, któremu przyznano Ł43.000 tytułem odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy. Trybunał podwyższył także początkowe odszkodowanie o 25% z uwagi na nieprzestrzeganie procedury dyscyplinarnej. Pozwanego pracodawcę reprezentował Solicitor Advocate z ponad 16 letnim doświadczeniem. Pracodawca apelował, niemniej trybunał apelacyjny odrzucił apelację.

2011 Udział w kilku Pre Hearing Reviews, gdzie trybunały przywróciły terminy do wniesienia pozwów o dyskryminację. Pre hearing review to tzw. posiedzenie jurysdykcyjne, na któym trybunały między innymi rozstrzygają sporne kwestie prawne między stronami. Wygrana Pre Hearing review, gdzie pozwany pracodawca zarzucił klientowi naruszenie zasady „powagi rzeczy osądzonej” (res judicata). Po wygranym posiedzeniu klient zaakcpetował ofertę od pracodawcy na bardzo dogodnych warunkach.

2012 Polubowne rozstrzygnięcia w kilku sprawach o dyskryminację bezpośrednią (np. Ł9000 dyskryminacja polskiej obywatelki przez inną Polkę).

Niektóre artykuły w polonijnej i polskiej prasie:

Marcin Kozik, wywiad dla Rzeczpospolitej

Niepełnosprawność w pracy a dyskryminacja w pracy – prawo angielskie

Wiktymizacja w prawie angielskiem

Niesłuszne zwolnienie w prawie angielskim