a

Facebook

LinkedIn

9:00 - 17:00

Jesteśmy dostępni w godzinach:

0044 1727 568 083

Szybki kontakt

Facebook

LinkedIn

Szukaj
Menu

Staramy się zawsze udzielać porady naszym klientom na jak najwcześniejszym etapie sprawy, najlepiej zanim dojdzie do zwolnienia, bądź zanim pracownik formalnie uruchomi procedurę zażaleniową wewnątrz zakładu pracy. Poinstruowanie nas w takim momencie pozwoli na zgromadzenie pomocnego dla klienta materiału dowodowego, na podstawie którego sędziowie będą później podejmować decyzję. Reprezentujemy we wszelkiego rodzaju sprawach, które ustawodawowo zostały przypisane trybunałom pracy.

Obejmują one między innymi następujące roszczenia:

  • niesłuszne zwolnienie (unfair dismissal)
  • zwolnienie pod naciskiem pracodawcy (konstruktywne niesłuszne zwolnienie – constructive dismissal)
  • zwolnienia niezgodne z umową (wrongful dismissal)
  • bezprawne potrącanie z wypłat pracownika (unauthorised deductions from wages)
  • zaległe urlopy (holiday pays)
  • dyskryminacja bezpośrednia na tle narodowości, płci, wieku, niepełnosprawności (direct racial, sex, age, disability discrimination)
  • dyskryminacja pośrednia (jak wyżej, indirect discrimination)
  • dyskryminacja związana z ciążą (pregnancy discrimination)
  • zwolnienia związane z redukcją etatów (redundancy dismissals), itd.

Bierzemy udział w negocjacjach pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, zwłaszcza w trakcie trwania postępowania przed trybunałem. Sporządzamy wszelkie niezbędne pisma w kontaktach z pracodawcą, takie jak zażalenia, czy odwołania od decyzji dyscyplinarnych. Jesteśmy skłonni udzielać porad prawnych drogą elektroniczną (w ten sam sposób możemy podjąć się napisania pism do pracodawcy).