a

Facebook

LinkedIn

9:00 - 17:00

Jesteśmy dostępni w godzinach:

0044 1727 568 083

Szybki kontakt

Facebook

LinkedIn

Szukaj
Menu

Padli Państwo ofiarą dyskryminacji w miejscu pracy w UK?

Prawnicy naszej kancelarii od lat reprezentują polskich klientów w sprawach o dyskryminację w miejscu pracy przed Trybunałami Pracy na terenie Anglii i Walii oraz przed Trybunałem Apelacyjnym, który mieści się w Londynie

Proszę przeczytać poniższe uwagi, aby zorientować się na czym polega roszczenie z tytułu dyskryminacji.

Dyskryminacja sama w sobie nie jest zakazana przepisami prawa pracy, chyba, że występuje z uwagi na jedno z kryteriów wyróżniających, czyli rasa (w tym narodowość), płeć, religia, wiek, niepełnosprawność, ciąża, małżeństwo, itd. Może ona przybrać kilka postaci, takich jak dyskryminacja bezpośrednia, pośrednia, molestowanie (harassment), zaniechanie przystosowania miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych (failure to make reasonable adjustments), niekorzystne traktowanie pracownicy w ciąży, czy osoby niepełnosprawnej.

Zabroniona jest również wiktymizacja, która polega na tym, iż poddaje się pracownika uszczerbkowi, ponieważ wcześniej podjął próbę obrony przed traktowaniem o charakterze dyskryminacyjnym.

Prawo o równości w zatrudnieniu jest pochodną polityki Unii Europejskiej, która wydała szereg dyrektyw w tym zakresie. Zespół naszej Kancelarii posiada rozległą wiedzę w zakresie prawa europejskiego, co pozwala nam na bardziej efektywną reprezentację klientów, np. w przypadku, gdy napotkany przepis nie implementuje w pełni postanowień dyrektywy, czy nie odzwierciedla funkcjonujących w EU tzw. praw podstawowych (podnosi się w piśmiennictwie, że obowiązują one, pomimo odmowy podpisania przez UK tzw. Karty Praw Podstawowych).

Odszkodowanie (zadośćuczynienie) za dyskryminację może być znaczne, w zależności od wyrządzonej szkody. Szkoda może być zarówno na osobie (obraza uczuć/straty moralne) jak i finansowa. Nie istnieje ustawowa górna granica kwoty jaką Trybunał może przyznać w takiej sprawie.

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni polscy prawnicy i angielscy adwokaci, mający wieloletnią praktykę właśnie w tych sprawach. Przyjmujemy sprawy na terenie całego kraju, w szczególności w takich miastach jak Londyn, Luton, St Albans, Bedford, Peterborough, Slough, Bristol, itd.