a

Facebook

LinkedIn

9:00 - 17:00

Jesteśmy dostępni w godzinach:

0044 1727 568 083

Szybki kontakt

Facebook

LinkedIn

Szukaj
Menu

Trybunał Pracy w UK to organ zajmujący się rozpatrywaniem skarg w sprawach pracowniczych, mających podstawę wyłacznie na mocy mocy ustawy bądź rozporządzenia. Trybunały Pracy nie rozpatrują żadnych roszczeń na gruncie common law, takich jak naprzykład delikty (torts), powszechnie rozumiane przez polskiego klienta jako np. spowodowanie uszczerbku na zdrowiu wobec pracownika (np. depresja) poprzez “bullying”. Bullying nie da podstawy do skarżenia pracodawcy przez trybunałem pracy, chyba, że jest to przejaw dyskryminacji ze względu na narodowość, czy inną chronioną prawem charakterystykę.

REPREZENTACJA W TRYBUNALE PRACY – ANGIELSKIE PRAWO PRACY

Termin do wniesienia pozwu do trybunału to zazwyczaj trzy miesiące bez jednego dnia, aczkolwiek są sprawy, gdzie termin ten jest inny.

Spóźnienie się z pozwem może spowodować, ze trybunał odrzuci pozew w trakcie procedury. Najczęściej będzie konieczna aplikacja o przywrócenie terminu. Wyróżnia się różne przesłanki do przywrócenia terminu, w zależności od sprawy.

Od orzeczenia trybunału pracy można wnieść apelację do Trybunału Apelacyjnego w Londynie. Podstawy do wniesienia apelacji to błąd co do prawa, “perversity” oraz stronniczość sędziego (“bias”). Apelację można także wnieść w przypadku tzw. ““inadequate reasoning” trybunału pierwszej instancji.

Od orzeczenia trybunału apelacyjnego leży apelacja do sądu apelacyjnego, na podstawie tzw. zapytania prawnego.

W celu zapoznania się z ofertą reprezentacji dla pracodawców, prosimy udać się na domenę internetową dedykowaną poradom prawnym oraz obsłudze firm w Anglii: Kancelaria KL Law & HR Prawo Pracy dla firm

 

KONIEC Z OPŁATAMI ZA TRYBUNAŁY PRACY

Od 26 lipca 2017, trybunały pracy w Anglii nie mogą już naliczać opłat za wniesienie pozwu i rozprawę. O szczegółach piszemy tutaj: http://adwokat-londyn.co.uk/koniec-oplatami-trybunal-pracy/

 

REPREZENTACJA W TRYBUNALE PRACY – POLSKI PRAWNIK W UK, PRAWNIK ANGLIA, ADWOKAT LONDYN

Nasi prawnicy reprezentują na każdym etapie postępowania na gruncie prawa pracy. Możecie Państwo liczyć na naszą pomoc na terenie całej Anglii i Walii, a w szczególności na terenie miast: Londyn, Bristol, Peterborough, Crewe, Reading, Southampton, Luton, Harlow, Nottingham, Manchester, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Lincoln, Leeds, Leicester, Cardiff, Bournemouth, czy Portsmouth.